To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

THỰC TẬP SINH - CHI NHÁNH BIÊN HÒA

Shinhan Bank Vietnam
Updated: 15/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm

Job requirement

- Phụ giúp các anh chị nhân viên chi nhánh photocopy, sắp xếp, và lưu chứng từ.

- Nhận thông tin và gửi thẻ ngân hàng cho khách hàng.

Job requirement

- Trình độ học vấn Đại học và Cao Đẳng.

- Có thể làm full-time 8 tiếng 1 ngày, 5 ngày trong 1 tuần.

- Siêng năng và ham học hỏi

More Information

  • Job type: job_searchjob_labelinternship

Company Overview

Shinhan Bank Vietnam

https://shinhan.com.vn/

Shinhan Bank is one of the leaders in Korean financial institutes with more than 100 years of traditional prestige. We have more than 1,000 inbound branches... View more

THỰC TẬP SINH - CHI NHÁNH BIÊN HÒA

Shinhan Bank Vietnam