English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực tập Kế Toán

Mô tả công việc

  • Hỗ trợ Phòng kế toán trong công tác sắp xếp hóa đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán.
  • Một số công việc khác có liên quan trực tiếp đến kế toán.
  • Được đào tạo, hướng dẫn, chia sẽ kinh nghiệm, kiến thức kế toán trong quá trình thực tập.

  • Cơm trưa tại công ty, có hỗ trợ thêm tùy theo mức độ công việc.

Yêu cầu công việc

  • Là sinh viên các trường đại học và cao đẳng chuyên ngành kế toán, kiểm toán và tài chính.
  • Trung thực, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm.
  • Thực tập toàn thời gian trong giờ hành chính tại văn phòng Công ty trong khoảng thời gian ít nhất là 02 tháng.