English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Thực Tập Kế Toán Bình Dương( 1-2 Bạn)

Indo Trans Logistics

Indo Trans Logistics (ITL) is dedicated to the goal of being the premier regional solutions provider for integrated Logistics, Freight & transports management and Aviation Services. By... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Linh Đan

Mô tả công việc

-Hỗ trợ công việc phòng kế toán, bao gồm in ủy nhiệm chi, hạch toán trên phần mềm và các công việc khác
-Làm việc từ 8h-17h30 từ thứ 2 đến thứ 6 (hoặc part-time ít nhất đủ 3.5 ngày 1 tuần)
Địa điểm làm việc: Thuận An- Bình Dương( Cách Khu Sóng Thần ICD 100m)

Yêu cầu công việc

-Năm 3, năm cuối Đại học hoặc năm cuối Cao đẳng chuyên ngành kế toán,tài chính hoặc sinh viên mới tốt nghiệp mong muốn tích lũy kinh nghệm thực tế
-Ưu tiên biết sử dụng excel