English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

THƯ KÝ VĂN PHÒNG

Mô tả công việc

- Kiểm soát quá trình hoạt động của các Phòng/ Ban.

- Ghi chép biên bản cuộc họp của khối với Ban giám đốc.

- Sắp xếp lịch họp cho các trưởng Phòng/ Ban.

- Dựa vào biên bản họp để giám sát, nhắc nhở công việc cho các trưởng bộ phận Phòng/Ban.

- Giám sát quy trình, quy định, nội quy công ty.

- Tổng hợp báo các công việc lên Phó Tổng giám đốc và ban giám đốc.

- Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của quản lý.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên các ngành văn thư luu trữ, học viên hành chính quốc gia.

- Giới tính: nữ

- Có kỹ năng, khả năng giao tiếp .

- Năng động, nhiệt tình trong công việc.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép