English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Mô tả công việc

 • Sắp xếp lịch làm việc và tổ chức các cuộc họp, ghi biên bản, tổng hợp nội dung các cuộc họp báo cáo Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành
 • Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng Ban, đối tác và tổng hợp báo cáo lên Tổng Giám đốc
 • Quản lý và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp theo yêu cầu của Tổng Giám đốc
 • Tham gia các cuộc họp giữa Tổng Giám đốc với các đối tác, phòng ban theo yêu cầu
 • Biên, phiên dịch hồ sơ tài liệu theo yêu cầu
 • Truyền đạt thông tin của Tổng Giám đốc tới các phòng, bộ phận, đơn vị liên quan
 • Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Tổng Giám đốc
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc

Yêu cầu công việc

 • Giới tính: Nữ
 • Độ tuổi: 23 ~ 30 tuổi
 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học QTKD, Tài chính, Ngoại thương
 • Chuyên môn: Thư ký 
 • Tín chỉ bắt buộc: Quản trị hành chính văn phòng/Thư ký văn phòng
 • Trình độ ngoại ngữ: Nghe-Nói-Đọc-Viết thành thạo tiếng anh (Bắt buộc)
 • Kinh nghiệm: Yêu cầu có 1 năm kinh nghiệm