To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần HT HOLDING
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo

Job requirement

- Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp cho Ban Tổng Giám đốc để phục vụ việc quản lý điều hành.

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu của Ban Tổng Giám đốc.

- Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại theo phân công.

- Tiếp nhận, phân loại, sắp xếp, xử lý thông tin, văn bản, tài liệu từ các Phòng Ban và tổng hợp gửi lên Ban Tổng Giám đốc.

- Lưu giữ thông tin tài liệu liên quan.

- Hỗ trợ dịch thuật tài liệu khi có yêu cầu.

- Thực hiện các công việc của Ban Tổng giám đốc.

- Báo cáo công việc thực hiện thường xuyên và trực tiếp cho Tổng Giám đốc.

- Tùy từng vụ việc, có thể báo cáo công việc cho và trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc.

- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Ban Tổng giám đốc vắng mặt.

- Báo cáo với Ban Giám đốc công ty định kỳ mỗi tháng một lần hoặc theo yêu cầu về tình hình thực hiện nhiệm vụ và khi cần thiết phải kịp thời xin ý kiến Giám đốc, bảo đảm không để hoạt động kinh doanh đình trệ và thiệt hại.

Job requirement

+ Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Kinh tế, Ngoại thương, Hành chính - thư ký, bất động sản.

+ Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm từ 1-3 năm trong lĩnh vực Bất động sản, xây dựng, đầu tư.

+ Kỹ năng:

· Có kiến thức chuyên sâu và năng lực thực tiễn về QT HCVP, thư ký hành chính, tham mưu tư vấn giải quyết công việc được phân giao.

·  Có năng lực và uy tín tổ chức, điều hành.

·   Nói và viết Tiếng Anh tốt là một lợi thế.

·   Ngoại giao và ứng xử tốt.

.   Chịu được áp lực công việc cao.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 22 - 29
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 02 tháng
 • Working time: Hành chính, T2 - T7
 • Training opportunities: Được tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện phát triển kỹ năng.
 • Colleagues: Thân thiện.
 • Benefits: Chế độ lương thưởng, thăng cấp hấp dẫn.
 • Other extras: Điện thoại, xăng xe, công tác phí

Company Overview

Công ty Cổ phần HT HOLDING

Number of employees: 50 - 100

HT Holding là công ty đầy tiềm năng và phát triển trong lĩnh vực bất động sản, với sứ mệnh mang lại cuộc sống thịnh vượng cho mọi người chúng tôi luôn nỗ lực... View more

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Công ty Cổ phần HT HOLDING