English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

THƯ KÝ TÀI CHÍNH

Mô tả công việc

1, Theo dõi, cập nhật, đánh giá tình hình thu chi

2. Lê kế hoạch dòng tiền, theo dõi dòng tiền, đảmbảo khả năng thanh khoản cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty

3. Tiếp nhận, đánh giá các đề xuất, giải pháp, báo cáo liên quan đến tài chính, đầu tư từ các phòng ban, trình Giám đốc phê duyệt

4. Tham gia lập, triển khai thực hiện kế hoạch, định hướng phát triển công ty

5. Làm việc với Ngân hàng, các cơ quan, tổ chức liên quan đến hoạt động tài chính của công ty.

6. Rà soát kiểm tra hồ sơ, trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt

7. Sắp xếp các cuộc họp, ghi biên bản họp

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu Ban lãnh đạo

Yêu cầu công việc

1. Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành khác có liên quan

2. Kinh nghiệm tại các vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

3. Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề 

4. Kỹ năng giao tiếp.

5. Có thể đi công tác thường xuyên 

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục
Việc làm tương tự