Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Thư ký kỹ thuật

Job requirement

 • Hỗ trợ quản lý hồ sơ, tài liệu ISO của phòng Kỹ thuật
 • Quản lý văn phòng phẩm.
 • Phụ trách công tác chấm công của phòng.
 • Dịch tài liệu từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
 • Giải quyết các công việc đột xuất do Trưởng phòng Kỹ thuật giao.
 • Ngoài trách nhiệm được quy định trong tài liệu này trách nhiệm của Thư ký Kỹ thuật còn được quy định cụ thể trong các quy trình, hướng dẫn, kế hoạch chất lượng khác theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001.

Job requirement

 • Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành hành chính, văn phòng, thư ký
 • Được đào tạo về ISO.
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Có kinh nghiệm về quản lý hồ sơ tài liệu.
 • Có Tiếng Anh là một lợi thế

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép