Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

THƯ KÝ – GIÁO VỤ KHOA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Trường Cao Đẳng Sài Gòn
Ngày cập nhật: 10/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1. Học vụ:

- Lập danh sách các môn học trong từng học kỳ và năm học trình Trưởng khoa phê duyệt và gửi báo cáo về trường theo quy định; lập Hợp đồng giảng dạy cho giảng viên thỉnh giảng trình Trưởng khoa phê duyệt từ đầu học kỳ.

- Thông báo Thời khóa biểu/Lịch học tập, giảng dạy cho sinh viên, giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng.

- Lập kế hoạch thi kết thúc môn học, thi học kỳ, danh sách bố trí cán bộ coi thi kết thúc học phần trình Trưởng khoa phê duyệt và thông báo cho sinh viên, cán bộ coi thi biết; gửi lịch thi về Ban Khảo thí, phòng Đào tạo.

- Tổ chức thi kết thúc môn học, thi học kỳ theo các quy định của trường đã được ban hành, gửi kết quả cho trường đúng quy định.

- Nhập điểm môn học (học phần) vào phần mềm quản lý đào tạo chung theo phân cấp kể từ khóa ... (tuyển sinh năm 2021).

- Tiếp nhận và truyền đạt những thông tin liên quan một cách nhanh nhất, cũng như các chỉ thị của nhà trường đến lãnh đạo khoa, trưởng các Bộ môn, các giảng viên, sinh viên trong khoa;

- Bảo quản, gìn giữ các loại TTBDC phục vụ cho hoạt động văn phòng và các loại tài sản khác của Khoa quản lý.

- Lập Phiếu thanh toán giờ giảng cho giảng viên theo quy định và làm thủ tục thanh toán kinh phí liên quan đến công tác đào tạo đầy đủ, kịp thời (nếu có)

- Theo dõi tình hình thực hiện nền nếp, kế hoạch dạy và học, tiến độ giảng dạy của các lớp do khoa quản lý; quản lý Sổ theo dõi giảng dạy và học tập của từng lớp, từng học kỳ (nếu có).

- Thực hiện công tác lưu trữ, sắp xếp, bảo quản hồ sơ liên quan đến chương trình đào tạo của Khoa, đề cương chi tiết, đề thi và các giấy tờ khác theo đúng quy định về bảo quản, lưu giữ hồ sơ, tài liệu của trường.

- Thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo bằng văn bản của Ban giám hiệu và của phòng Đào tạo và phòng Khảo thí.

2. Chăm sóc và hỗ trợ sinh viên:

- Thông báo tới sinh viên các quy chế, quy định về học tập, thi kiểm tra, các chế độ, chính sách; hướng dẫn sinh viên xin cấp các loại giấy tờ cần thiết theo đúng quy trình đã ban hành.

- Tham gia xét tạm dừng học, buộc thôi học, học lại đối với sinh viên của các lớp thuộc khoa quản lý.

- Kiểm tra kết quả học tập các học kỳ của sinh viên, thông báo cho sinh viên thuộc diện bị cảnh báo kết quả học tập để sinh viên biết.

- Lên danh sách tổng hợp điểm các học kỳ để xét tốt nghiệp và học phần thực tập đối với sinh viên năm cuối.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký thực tập và giúp Trưởng khoa mời giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp cho sinh viên (nếu có)

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký học lại, thi lại, học cải thiện điểm.

- Kiểm tra danh sách sinh viên nợ học phí để thông báo cho sinh viên hoàn thành học phí theo quy định.

- Cuối mỗi học kỳ, lập danh sách sinh viên hiện đang học, danh sách sinh viên đã bỏ học gửi về trường để phục vụ công tác thống kê, báo cáo.

3. Quán lý website của khoa:

- Đăng tải, cập nhật thông tin và bài viết lên website khoa.

- Tương tác/ trả lời tin nhắn của sinh viên.

4. Quản lý và theo dõi các hoạt động của các câu lạc bộ:

- Tham gia quản lý, tổ chức và theo dõi các hoạt động của các câu lạc bộ Ẩm thực, CL…

5. Quản lý và theo dõi các hoạt động và sự kiện của khoa:

- Tham gia quản lý, tổ chức và theo dõi các hoạt động và sự kiện của các bộ môn trong khoa.

6. Hỗ trợ Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp (ECC)

- Quản lý các kênh truyền thông về Thực tập /việc làm cho sinh viên (Website, Fanpage, Zalo, Email …):

+ Đăng tải, cập nhật thông tin, bài viết, tin tuyển dụng.

+ Tương tác/ trả lời tin nhắn của sinh viên về thực tập việc làm.

+ Hỗ trợ công tác tư vấn về thực tập / việc làm cho người học có nhu cầu (trực tiếp hoặc qua điện thoại, email, Zalo, Fanpage…)

- Tham gia điều phối các hoạt động của ECC như hoạt động của nhóm Saigontech’s Representative và các hoạt động sự kiện khác.

- Văn thư, hành chính cho ECC.

7. Làm các nhiệm vụ khác khi được các Trưởng và Phó khoa phân công.

Yêu cầu công việc

1.    Có sức khỏe tốt;

2.    Có phẩm chất đạo đức chuẩn mực,

3.    Tốt nghiệp đại học trở lên (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Du lịch nhà hàng khách sạn);

4.    Có kinh nghiệm trong giáo dục;

5.    Có nghiệp vụ văn phòng, thủ tục hành chính;

6.    Thành thạo vi tính văn phòng; Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương;

7.    Có khả năng sử dụng Tiếng Anh tốt.

8.    Cẩn thận, tỉ mỉ, và nhiệt tình trong công việc.

Thông tin khác

  • Độ tuổi: Không giới hạn
  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

CAO ĐẲNG SÀI GÒN

www.caodangsaigon.edu.vn

Với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, Cao đẳng Sài Gòn (SaigonTech) luôn hướng tới mục tiêu đào tạo nguồn tài nguyên con người dồi dào của Việt Nam thành nguồn... Xem thêm

Việc làm tương tự

THƯ KÝ – GIÁO VỤ KHOA NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Trường Cao Đẳng Sài Gòn