English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thư Ký Giám Đốc Khối Thương Mại

Mô tả công việc

1. Trợ giúp Lãnh đạo Khối duy trì hoạt động điều hành Khối ;

2. Trợ giúp Lãnh đạo Khối quản lý việc thực hiện kế hoạch đúng thời hạn và kiểm soát tiến độ công việc của các phòng ban trực thuộc Khối;

3. Trợ giúp việc thực hiện chiến lược hoạt động của Khối bằng cách đảm bảo các quyết định và chỉ dẫn của Lãnh đạo Khối được thông báo và thực hiện nghiêm túc.

4. Hỗ trợ các phòng ban trực thuộc Khối trong việc triển khai kế hoạch theo chức năng khi được Giám đốc Khối phân công.

5. Trợ giúp cho Lãnh đạo Khối trong các quan hệ đối nội, đối ngoại.

6. Nhắc nhở lịch họp, tổ chức họp, chuẩn bị tài liệu, dữ liệu cho các cuộc họp theo yêu cầu của Giám đốc Khối;

7. Thực hiện các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Lãnh đạo Khối và theo qui định vận hành của công ty;

9. Trợ giúp các phòng ban trực thuộc kiểm soát việc tuân thủ các qui trình, qui định của công ty;

10. Thực hiện soạn thảo văn bản theo chỉ đạo của Lãnh đạo Khối ;

11. Kiểm tra các văn bản, chứng từ, từ các bộ phận khác chuyển đến trước khi trình ký phê duyệt;

12. Kiểm soát việc lưu trữ hồ sơ của Khối, đảm bảo đầy đủ và ngăn nắp theo đúng qui định;

14.Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp

Yêu cầu công việc

  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế/Luật
  • Kinh nghiệm yêu cầu: Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong vị trí tương đương
  • Sử dụng thành thạo tin học Văn Phòng Word, excel, powerpoint.
  • Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày vấn đề, thương thảo: Rõ ràng, mạch lạc, tự tin, trình bày tốt và logic.
  • Tính cách: Thật thà, chịu khó, hòa đồng và có trách nhiệm..
  • Ngoại hình: Dễ nhìn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, * Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội sau khi được ký kết HĐLĐ chính thức. * Chế độ đãi ngộ từ Công ty (hiếu hỷ, sinh nhật, lương tháng 13, thưởng lễ tết, cấp đồng phục, nghỉ mát,...) * Tham gia các hoạt động tập thể như: bóng đá, dã ngoại hằng năm, tổ chức sinh nhật hàng tháng…