English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thư ký dự án

Mô tả công việc

- Quản lý các hồ sơ liên quan đến dự án.

- Xây dựng/thiết lập hệ thống lưu hồ sơ của dự án

- Quản lý, lưu trữ các công văn đi, đến của Ban QLDA, TVGS, các nhà thầu tại dự án

- Kiểm soát và lưu trữ các hồ sơ thi công, hồ sơ bản vẽ, các hồ sơ trình duyệt vật tư, …của các nhà thầu tại công trường (File cứng, file mềm nếu có)

- Soạn thảo văn bản, tham gia ghi biên bản các cuộc họp tổ chức tại công trình, phát hành hồ sơ và hồ sơ chuyển giao đến các bên thực thi tại công trình;

- Lập và kiểm soát văn phòng phẩm cho nhu cầu của BQLDA tại công trình theo hàng tháng;

- Lưu trữ thông tin các nhà cung cấp, các nhà thầu, các nhà tư vấn của công trình;

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Giám đốc Ban QLDA / Trưởng ban quản lý dự án;

- Báo cáo công việc tuần, tháng của dự án cho Trưởng ban quản lý dự án;

Yêu cầu công việc

- Trình độ Đại Học, Cao đẳng, Trung cấp hoặc tương đương tất cả các ngành chuyên ngành Hành chính, Văn thư , Xây dựng ….

- Kinh nghiệm 01- 2 năm ở vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm trong công tác quản lý/lưu trữ hồ sơ dự án xây dựng

- Sử dụng thành thạo máy vi tính, các phần mềm văn phòng (Word, EXCEL,..)

- Tổ chức, triển khai công việc, bao cáo công việc .

- Chấp hành nghiêm túc các qui định của công ty.

- Trung thực, nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, gắn bó lâu dài và bảo mật thông tin.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương