English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thủ kho

Mô tả công việc

- Quản lý kho hàng, phân công điều hành và kiểm soát hoạt động của kho được phân công quản lý.

- Đảm bảo các hoạt động của kho đúng theo quy trình và nguyên tắc FIFO trong việc xuất nhập và tồn trữ hàng hóa.

- Kiểm soát hạn bảo hành hàng nhập xuất theo đúng quy định của công ty, thông báo cho quản lý các hàng hóa có hạn bảo hành không nằm trong quy định.

- Theo dõi số lượng xuất nhập tồn hàng ngày và đối chiếu với hạn mức tồn kho.

- Lập sơ đồ kho và cập nhật sơ đồ kho khi có phát sinh hàng hóa.

- Tổ chức và phân công vệ sinh và sắp xếp kho hàng, thực hiện tốt công tác 5S trong kho hàng.

- Thực hiện kiểm kê hàng hóa hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và hàng năm.

- Đối chiếu số liệu tồn kho với P. TCKT hàng tháng.

- Chịu trách nhiệm về các thất thoát hàng hóa chênh lệch không có nguyên nhân.

- Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Trung cấp tở lên chuyên ngành kế toán, thống kê  

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thủ kho ở các nhà máy sản xuất

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực

- Tin học văn phòng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép