Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

THỦ KHO - HỐ NAI TRẢNG BOM

Job requirement

- Sắp xếp hàng hoá lên kệ kho sao cho đúng ô, kệ, dễ tìm, dễ lấy… và đảm bảo chất lượng hàng hoá lưu kho.- Lập sơ đồ kho cho tất cả hàng hóa lưu kho và cập nhật thường xuyên khi có phát sinh hàng hoá.- Phải lưu giữ đầy đủ chứng từ nhập, xuất kho. Cuối mỗi tháng sắp xếp chứng từ theo thứ tự ngày phát sinh, đóng cuốn theo từng tháng (Trang bìa phải ghi rõ từ ngày … đến ngày, số tờ trong mỗi cuốn).- Cuối ngày phải kiểm tra Kho, khóa cửa niêm phong, báo cáo tồn kho công cụ dụng cụ, vật tư, thành phẩm.- Vệ sinh kho theo đúng tiêu chuẩn- Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho và báo cáo hàng ngày, tuần, tháng, quý.- Phối hợp Phòng kế toán, Phòng thu mua tổng kiểm kê Kho theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.- Căn cứ Lệnh xuất kho của Phòng ban để lập kế hoạch soạn hàng và giao hàng.- Nhận, kiểm tra Phiếu bàn giao thành phẩm, các chứng từ giao hàng và quản lý nhập/xuất.- Thực hiện việc nhập và xuất theo đúng yêu cầu của Biên bản giao nhận hàng hóa, Lệnh xuất kho và hoàn chỉnh các thủ tục nhập/xuất kho theo đúng quy định.

Job requirement

- Nam tuồi từ 25-35.

- Có kinh nghiệm làm kho tối thiểu 1 năm.

- Có phương tiện đi làm bằng xe máy.

- Tinh thần làm việc kỷ luật cao, có trách nhiệm.

- Chăm chỉ siêng năng, ham học hỏi, năng động.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương