English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thống Kê kiêm Thủ Kho Thành Phẩm

Mô tả công việc

Nhiệm vụ : Nhân viên thống kê sản phẩm sản xuất kiêm Thủ kho thành phẩm:

Yêu cầu công việc

Thành thạo Ms Office (Excel/Word/Outlook)

a.Ghi chép nhật ký sản lượng sản xuất hoàn thành hàng ngày vào sổ (giờ ,ngày hoàn thành sản phẩm,ca sản xuất).

b.      lập báo cáo Tổng hợp theo biểu mẫu “ Báo cáo sản phẩm hoàn thành nhập kho – có QC…

c.       Thực hiện nhiệm vụ quãn lý kho thành phẩm: Nhập-Xuất-Tồn hành thành phẫm.

d.      Giao hàng hàng cho đơn vị nhận hàng

e.       Định kỳ kiễm kho trên sổ sách (Kiễm kê nhanh ) và kiễm thực tế định kỳ quay/năm tùy theo nhu cầu

f.      Các việc khác theo nhu cầu sx của Cty

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương