To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Thông dịch công việc giữa Quản lý người Hàn và nhân viên Việt Nam tại các phân xưởng sản xuất
  • Dịch các văn bản từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại
  • Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận mình đảm nhiệm khi có yêu cầu
  • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý người Hàn

Company Overview

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA

https://daeyoungelcvina.talentnetwork.vn Number of employees: 500-999

Daeyoung Electronics Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được thành lập trên cơ sở dự án đầu tư của công ty Daeyoung Electronics tại Khu Công Nghệ... View more

Thông Dịch Viên Tiếng Hàn

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA