Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Oceanbank
Ngày cập nhật: 10/10/2019

Thông tin tuyển dụng

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Mức lương:

Mô tả công việc

Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Thông báo tuyển dụng: Phó Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp

Địa điểm làm việc: Hà Nội

A. Mô tả và yêu cầu công việc

1. Tư vấn, tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Khối về một (hoặc một số) hoạt động nghiệp vụ sau: kinh doanh khách hàng pháp nhân thuộc phân khúc do Khối KHDN quản lý trên toàn hệ thống (sau đây gọi tắt là KHDN), quản lý kinh doanh, phát triển các chương trình, sản phẩm, dịch vụ KHDN trên toàn hệ thống. 

2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện một (hoặc một số) hoạt động nghiệp vụ của Khối:
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh KHDN và thực hiện quản lý ngành dọc về KHDN trên toàn hệ thống;
- Tổ chức, bố trí và quản lý nguồn lực triển khai thực hiện công tác quản lý, phát triển kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống;
- Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm, dịch vụ kinh doanh KHDN đối với từng phân khúc khách hàng mục tiêu trong từng thời kỳ;
- Trực tiếp kinh doanh KHDN tại Trụ sở chính (cấp tín dụng, theo dõi tình hình sử dụng vốn của khách hàng sau cấp tín dụng, kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp, ...);
- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh KHDN đến các ĐVKD trên toàn hệ thống (giao/phân bổ, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh; hỗ trợ việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ KHDN; tìm kiếm, tiếp cận, phát triển, chăm sóc, quản lý chất lượng khách hàng ...);
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác phù hợp với điều kiện của OceanBank trong từng thời kỳ;
- Thực hiện công tác quản lý và xử lý nợ phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại Khối KHDN: Phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro; quyết định hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án quản lý và xử lý nợ; trực tiếp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, các biện pháp quản lý và thu hồi nợ;
- Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện hoạt động marketing, tiếp thị sản phẩm, dịch vụ KHDN;
- Thực hiện công tác quản lý kinh doanh KHDN trên toàn hệ thống (tổng hợp, thống kê, báo cáo số liệu kinh doanh, số liệu về nợ nhóm 1, hiệu suất của từng cá nhân/ ĐVKD, đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, …);
- Tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc và đào tạo nghiệp vụ về quản lý, kinh doanh KHDN (bao gồm chính sách, chương trình, sản phẩm, dịch vụ, phát triển kinh doanh KHDN… ) cho các ĐVKD trên toàn hệ thống.

3. Hỗ trợ Giám đốc Khối quản lý, điều hành việc thực hiện mục tiêu của Khối:
- Quản lý, phân công công việc, đôn đốc, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với CBNV thuộc Khối;
- Đào tạo nghiệp vụ, hỗ trợ CBNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho CBNV;
- Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản định chế có liên quan;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại đơn vị vì mục tiêu chung của OceanBank và chất lượng dịch vụ khách hàng;
- Tham dự các hội nghị/cuộc họp do TGĐ/Phó TGĐ phụ trách Khối hoặc HĐTV/Chủ tịch HĐTV triệu tập;
- Thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, chính xác và kịp thời (bao gồm cả vấn đề có khả năng phát sinh rủi ro hoặc thiệt hại cho Ngân hàng để có chỉ đạo kịp thời).

4. Tổ chức triển khai xây dựng các văn bản nghiệp vụ và các văn bản khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Khối.

5. Được thay mặt Giám đốc Khối trong chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc chung của đơn vị khi Giám đốc Khối đi vắng (có ủy quyền bằng văn bản/email); chịu trách nhiệm về kết quả công việc đã giải quyết trong thời gian được ủy quyền, báo cáo kết quả công việc khi Giám đốc Khối có mặt tại đơn vị công tác.

6. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Khối, TGĐ/Phó TGĐ phụ trách Khối, cấp có thẩm quyền và pháp luật về kết quả công việc được giao.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Khối, TGĐ/Phó TGĐ phụ trách Khối, cấp có thẩm quyền và theo quy định của OceanBank nhằm hoàn thành mục tiêu chung của Đơn vị.

 B. Yêu cầu

'- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Luật (ưu tiên trình độ trên Đại học).
- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh KHDN tại các NHTM hoặc tổ chức tín dụng, trong đó có ít nhất 04 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý.
- Tiếng Anh và tin học văn phòng: Thành thạo.

'- Am hiểu chuyên sâu kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về kinh doanh KHDN trong lĩnh vực tài chính ngân hàng
- Hiểu biết chuyên sâu pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng, kinh doanh KHDN
- Kỹ năng:
+) Quản lý và điều hành công việc hiệu quả
+) Tạo môi trường để nhân viên có cơ hội phát triển những năng lực phù hợp với yêu cầu phát triển của tổ chức
+) Dự đoán được các diễn biến bất lợi có khả năng xảy ra để có giải pháp xử lý kịp thời
+) Vận dụng tư duy chiến lược trong vệc đề ra chính sách, quy định của tổ chức và định hướng cho đội ngũ quản lý tham gia xây dựng các kế hoạch chiến lược
+) Giám sát, kiểm soát và đánh giá kết quả kết quả thực hiện của đơn vị/cá nhân; đưa ra phương pháp/hướng dẫn cần thiết hoặc định hướng rõ mục tiêu, kế hoạch hành động đúng đắn để các thành viên trong đơn vị hoàn thành tốt công việc

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Ứng viên nộp hồ sơ qua email **@oceanbank.vn

Hồ sơ ứng tuyển chỉ  gồm (không cần nộp thêm giấy tờ khác):        

            - 01 Bản thông tin ứng viên theo mẫu của Ngân hàng (dowload TẠI ĐÂY) ghi đầy đủ và chính xác các thông tin yêu cầu (đặc biệt là địa chỉ Hộ khẩu thường trú, tạm trú, số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

Lưu ý: 

- Ứng viên gửi email BẮT BUỘC đặt tiêu đề email và file thông tin ứng viên theo cấu trúc: "Mã đơn vị- Mã vị trí (viết hoa không dấu)- Họ và tên".

                Ví dụ:  HN – PGD KHDN - NGUYEN THI B

- Chỉ nhận những Hồ sơ thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên (các hồ sơ thiếu thông tin, nộp sai vị trí, địa điểm làm việc sẽ không được chấp nhận)

- Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ ứng tuyển 01 vị trí cần tuyển 

- Không phản hồi và hoàn trả hồ sơ đối với những hồ sơ ứng viên không phù hợp

4. Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 30/10/2019

 Chi tiết liên hệ: 043.772.6789/6316

Giới thiệu về công ty

Oceanbank

Thông báo tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Oceanbank