To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

THỢ NỮ TRANG HỌC VIỆC - HỒ CHÍ MINH

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Health checkup, Training & Development

Job requirement

Nơi làm việc: Trung tâm bảo hành PNJ TP. Hồ Chí Minh

* Chế độ học viên:

  • Công ty tài trợ 100% chi phí đào tạo
  • Trang bị toàn bộ công cụ, dụng cụ trong suốt khóa học
  • Trợ cấp đào tạo hàng tháng theo chính sách hiện hành
  • Phụ cấp cơm: 30.000 đồng/ngày
  • Ký hợp đồng chính thức sau khi hoàn thành khóa học, đánh giá thử việc đạt

Company Overview

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ

http://tuyendung.pnj.com.vn

Thông tin liên hệ toàn quốc: Phòng Tuyển Dụng/ Phòng Nhân sự. 1. Phòng Tuyển Dụng - Văn Phòng Hội sở Chính PNJ: Địa chỉ:... View more

THỢ NỮ TRANG HỌC VIỆC - HỒ CHÍ MINH

Công Ty CP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ