To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Thái Nguyên, Lai Châu, Yên Bái - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 07/05/2021

Employment Information

Job requirement

  • Tư vấn giao chỉ tiêu kinh doanh và chủ động lập kế hoạch triển khai, thúc đẩy kinh doanh
  • Là đầu mối trong việc quản lý, thúc đẩy và hỗ trợ công tác triển khai Bảo hiểm và Ngân hàng Số tại ĐVKD
  • Quản lý và phát triển nhân viên
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc Chi nhánh, Trưởng phòng.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Thái Nguyên, Lai Châu, Yên Bái - Phó Trưởng phòng Hỗ trợ hoạt động (phụ trách mảng HTKD Bảo hiểm và Ngân hàng Số)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt