Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

[TEMP 6 MONTHS] CUSTOMER SERVICE OFFICER - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIẢI NGÂN

Toyota Financial Services Vietnam
Ngày cập nhật: 22/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đào tạo
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

 • Document checking: final checking loan documents before storage and update information into core system

Kim tra h sơ: kim tra ln cui h sơ vay trước khi lưu tr và cp nht thông tin vào h thng

 • Managing loan documents

Qun lý h sơ vay

 • Meeting customer over counter to support customer request.

H h tr thc hin yêu cu ca khách hàng ti quy

 • Updating collateral document into core system and release collateral supporting documents.

Cp nht tài liu thế chp vào h thng và phát hành các tài liu h tr tài sn thế chp.

 • Lock and unlock collateral status in Government Agency.

Đăng ký giao dch đm bo

 • Correspondent management.

Qun lý đi lý

 • To undertake other tasks as and when assigned by Head of Customer Services Dept.

Thc hin các nhim v khác khi được Trưởng phòng Dch v Khách hàng giao.

Yêu cầu công việc

* Benefits: 

● Attractive Salary + Allowance . Full 100% gross salary.

● Apply 1.25 annual day/month

● Social insurance, health insurance, unemployment insurance and Accident insurance 24/7; 

● Nice & modern working space with young, dynamic & friendly colleagues and free coffee, tea, drinks;

● Free parking for motorbikes

● Working hours: 8:00 - 17:00 from Monday - Friday

Requirements:

 • College degree, major in Business Administration / Finance Banking/ Accounting
 • As least 1 years experienced in customer service/merchandiser/retail/ wholesale products
 • Familiar with maintaining customer database
 • Strong interpersonal & multi-tasking skills
 • Excellent communication skills, ability to communicate with all organizational levels
 • Good computerized skills

Thông tin khác

 • Hình thức: job_searchjob_labelparttime

Giới thiệu về công ty

Toyota Financial Services Vietnam

http://tfsvn.com.vn Tổng số nhân viên: over 70

Toyota Financial Services Vietnam (TFSVN) is 100% invested by Toyota Finance Corporation (TFC). As a member of Toyota Financial Services Corporation, TFSVN’s... Xem thêm

[TEMP 6 MONTHS] CUSTOMER SERVICE OFFICER - NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIẢI NGÂN

Toyota Financial Services Vietnam