English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TELESALES

Mô tả công việc

  • Sourcing and identifying customers
  • Consult, negotiate, persuade customers
  • Customer services during and after purchase, customer support information about the service

Yêu cầu công việc

  • At least 02 working years related experience in: Telesales, Customer Service, Sales Admin…
  • Good at English and MS. Office
  • Time of work: Full time from Monday to Friday: 8am - 5pm
  • Salary: 6,000,000 + Commission

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép, - Insurance according to regulations - Bonus according to profit