To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Technical & QC Engineer- Ebraco Industry Company Limited

Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí

Job requirement

- Check quality of equipment, filter product, raw materials

(Kiểm tra chất lượng thiết bị, sản phẩm lọc, nguyên liệu)

- Support design the product

(Hỗ trợ thiết kế sản phẩm)

- Working with customers, vendors to communicate product technical requirements

(Làm việc với khách hàng và nhà cung cấp về các vấn đề kỹ thuật)

- Others task that is assigned by Line Manager

(Các công việc khác theo yêu cầu của người quản lí trực tiếp)

- Work location: Binh Phuoc A, Binh Chuan Ward, Thuan An City, Binh Duong Province

(Địa chỉ làm việc: Khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Job requirement

- Graduate from a College or University with a major in design engineering, technical engineering, product design or relevant field.

  (Mới tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành về kỹ thuật thiết kế, kỹ thuật, thiết kế sản phẩm hoặc lĩnh vực liên quan.)

- Proficient in MS Office and popular design software such as Autocard and Solid work

  (Sử dụng thành thạo MS Office và các phần mềm thiết kế thông dụng như Autocard, Solid work)

- Hard-working and patient

  Làm việc chăm chỉ và có tính kiên nhẫn

- Enthusiastic and positive thinking

  Nhiệt tình với công việc và có suy nghĩ tích cực

- Good at written and verbal communication skills.

  (Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt.)

- Accurate and strong attention to detail.

  (Kỹ năng quan sát và chú trọng chi tiết.)

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Number of employees: 100-499

Công Ty Cổ phần Hóa Chất Kỹ Thuật Kim Phong bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2009 với sự đầu tư vốn từ Malaysia, chuyên kinh doanh sản xuất các sản... View more

Technical & QC Engineer- Ebraco Industry Company Limited