English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Team Leader / Trưởng Ô

Mô tả công việc

 • Huy động và phân công công việc trong ô
 • Sử dụng tốt nhất các máy móc thiết bị sẵn có
 • Đề xuất ý kiến cải tiến lên cấp trên
 • Sử dụng tối ưu nguồn nhân lực sẳn có
 • Lắp đặt các khuôn gá cần thiết để hoàn thành công việc nhanh nhất
 • Sản xuất hàng đúng quy cách và đúng tiến độ
 • Tuân thủ các chỉ dẫn chất lượng
 • Đóng góp cải tiến quy trình, khuôn gá & sử dụng thiết bị
 • Quản lý các yêu cầu về dao cụ
 • Tham gia cải tiến dao cụ
 • Quản lý lưu chuyển sản xuất
 • Báo cáo kết quả công việc
 • Tuân thủ nội quy an toàn lao động và đảm bảo sự tuân thủ của nhân viên
 • Vận hành hiệu quả nhiều máy, bao gồm thiết bị CNC
 • Đào tạo và tham gia tuyển dụng thao tác viên
 • Chịu trách nhiệm về Chất Lượng & Giá Thành Sản Phẩm
 • Biết lập trình CNC (ưu tiên) – vẫn nhận sự hỗ trợ tập trung
 • Tổ chức hoạt động sản xuất & tham gia hoạch định – cơ cấu tổ chức và mục tiêu
 • Áp dụng các hướng dẫn quản lý chất lượng
 • Đáp ứng các yêu cầu chất lượng và số lượng sản phẩm theo kế hoạch
 • Quản lý và huy động nguồn lực của ô để hoàn thành kế hoạch làm việc
 • Phối hợp tốt nhất với các Ô liên quan để tối đa hiệu quả công việc
 • Công bằng trong đánh giá hoặc chấm điểm kết quả làm việc của nhân viên
 • Làm việc theo ca, làm ca đêm

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành cơ khí
 • 05 năm kinh nghiệm làm việc tại phân xưởng cơ khí
 • Khả năng quản lý quy trình sản xuất và sắp xếp công việc
 • Có ít nhất 3 năm làm việc ở vị trí quản lý
 • Sáng tạo trong việc phát triển quy trình sản xuất
 • Ưu tiên biết sử dụng tiếng Anh
 • Khả năng mà mong muốn làm việc tập thể