English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

TD01

Mô tả công việc

– Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong Công ty, lập các kế hoạch tuyển dụng, điều phối và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó.

– Soạn thảo và ban hành các thông báo tuyển dụng.

– Liên hệ tìm kiếm nguồn ứng viên qua các kênh đăng tuyển, tìm mời thông qua các website, diễn đàn, các trung tâm giới thiệu việc làm, hội chợ việc làm …

– Cập nhật và quản lý các file thông tin ứng viên, lọc xét hồ sơ ứng viên, điều phối việc sắp xếp bố trí phỏng vấn.

– Phỏng vấn ứng viên, thông báo kết quả cho ứng viên

– Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên mới.

– Tham gia thiết lập các tiêu chí và bảng mô tả công việc của các vị trí.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý phòng

Yêu cầu công việc

- Có tối thiểu 01 năm làm hành chính nhân sự hoặc đã làm việc trong ngành dịch vụ hội nghị sự kiện, nhà hàng khách sạn.

- Nhanh nhẹn, nắm bắt thông tin tốt, giao tiếp tốt.

- Chịu được áp lực cao.

- Thành thạo tin học văn phòng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép