To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Tây Ninh - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Job requirement

 

Mô Tả:

  • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của bộ phận Khách hàng doanh nghiệp theo định kỳ;
  • Thiết lập, phát triển quan hệ Khách hàng doanh nghiệp: Nghiên cứu thị trường, tìm kiếm các khách hàng DN, truyền thông chính sách về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng,…
  • Tổ chức thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng doanh nghiệp: Đàm phán bán sản phẩm dịch vụ KHDN, hướng dẫn và thu thập hồ sơ, thẩm định, trình phê duyệt,…
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý Phòng, lãnh đạo Chi nhánh.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Tây Ninh - Tổ trưởng Khách hàng doanh nghiệp

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt