To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - CN Đồng Nai, CN Long Khánh & CN Long Thành

Ngân Hàng TMCP Quân Đội
Updated: 13/01/2021

Employment Information

Benefits

  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo

Job requirement

  • Tìm kiếm, phát triển khách hàng doanh nghiệp mới.

- Tìm kiếm phát triển Khách hàng doanh nghiệp mới thông qua tất cả các hoạt động thu hút khách hàng

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

  • Khai thác sâu từ danh sách khách hàng Inactive/Domant được phân giao.

- Thực hiện cung cấp sản phẩm dịch vụ cơ bản SME phù hợp với nhu cầu khách hàng

  • Thực hiện các công tác báo cáo khách hàng hàng ngày/tháng theo phân công của Ban lãnh đạo đơn vị.
  • Hoàn thành chương trình đào tạo theo chức danh.
  • Tuân thủ các quy định, quy trình, quy chế liên quan đến công việc thực hiện và tự chịu trách nhiệm về các sai sót, rủi ro gây ra do cá nhân và/hoặc tập thể thực hiện.

Job requirement

  • Sinh viên năm cuối hoặc Cử nhân chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng.

More Information

  • Job type: job_myresume_freelance

Company Overview

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

www.mbbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh... View more

Tập sự CV Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - CN Đồng Nai, CN Long Khánh & CN Long Thành

Ngân Hàng TMCP Quân Đội