English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tân Bình _ Team Leader (Tiếng Nhật N2) _ 16467TP

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm kiểm tra sản phẩm & phiên dịch cho khách hàng.- Hỗ trợ việc kiểm soát chất lượng sản phẩm- Báo cáo cho khách hàng.- Khoảng 10 dự án mỗi ngày (Trong mùa cao điểm từ tháng 8-12, khoảng 20 dự án mỗi ngày)- Phiên dịch cho kiểm toán- Phiên dịch hội thảo

Yêu cầu công việc

- Nữ từ 30 đến 40 tuổi

- Trình độ tiếng Nhật N2

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm leader trong công ty kiểm toán hoặc sản xuất

- Có kinh nghiệm làm việc ở các công ty Nhật Bản.

- Có kiến thức về dệt may 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương