English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Talent Internship Program (Thực Tập Sinh)

Mô tả công việc

Thực tập, thực hành các công việc tại các bộ phận chuyên môn sau:

1. Phòng Hành chính Nhân sự: Số lượng: 05 sinh viên

2. Phòng Tài chính Kế toán: Số lượng: 05 sinh viên

3. Phòng Xuất Nhập khẩu: Số lượng: 05 sinh viên

Yêu cầu công việc

1.      Sinh viên năm 4 hoặc năm cuối.

2.      Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và đạo đức tốt.

3.      Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính – Kế toán, Ngoại thương, Luật, các ngành kinh tế.

4.      Đang học các chương trình Cao đẳng, Đại học chính quy.

5.      Thời gian thực tập: Toàn thời gian (ít nhất 05 ngày/tuần và tối thiểu 02 tháng trở lên).

Quyền lợi sinh viên thực tập được hưởng:

1.      Được hướng dẫn thực hành, thực tập.

2.      Được làm các công việc thực tế tại các bộ phận tiếp nhận.

3.      Được cung cấp kiến thức căn bản trong công việc.

4.      Được đánh giá khả năng làm việc chuyên nghiệp sau khoá thực tập.

5.      Được tư vấn, đánh giá khả năng nghề nghiệp của sinh viên.

6.      Được cung cấp bữa ăn trưa tại Công ty.

7.      Có nhiều cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập.

8.      Hỗ trợ chi phí thực tập: đối với sinh viên đảm bảo yêu cầu số 5

Phúc lợi

Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Công tác phí