English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Tài Xế

Mô tả công việc

  • Thực hiện công tác lái xe theo yêu cầu.
  • Lái xe an toàn, cẩn thận, chấp hành tốt luật lệ giao thông.
  • Thường xuyên kiểm tra công tác an toàn của xe như thắng xe, bình điện, đèn xe.
  • Định kỳ kiểm tra các thiết bị đo lường, bảo đảm độ an toàn cao cho xe, thiết bị. đo lường theo quy định nhà nước báo cáo cho Trưởng phòng Hành chính nhân sự.
  • Vệ sinh xe và bảo quản xe tốt.
  • Lập sổ theo dõi lịch trình công tác hằng ngày bao gồm: số Km, xăng, nhớt, kiểm định.
  • Tập hợp báo cáo việc sử dụng nguyên nhiên liệu hàng tháng cho Trưởng phòng Hành chính nhân sự.

Yêu cầu công việc

  • Rành đường thành phố, có kinh nghiệm đi các tỉnh.
  • Hộ khẩu TP.
  • Không quá 42 tuổi

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Chế độ nghỉ phép, - Lương từ 6.5 đến 7 triệu + tiền ngoài giờ và các chế độ bảo hiểm