English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Store Manager

Mô tả công việc

 • Đảm bảo về mặt vệ sinh và quản lý nhân viên trong cửa hàng
 • Quản lý Nhân viên bán hàng
 • Theo dõi giám sát tình hình bán hàng
 • Quản lý cửa hàng - nghiên cứu thị trường khách hàng
 • Báo cáo doanh thu hàng ngày, tuần, tháng
 • Báo cáo Xuất Nhập Tồn cửa hàng với kế toán
 • Theo dõi chi phí cửa hàng
 • Hỗ trợ kiểm kê cửa hàng
 • Điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng
 • Báo cáo tình hình bán hàng

Yêu cầu công việc

 • Sẽ trao đổi chi tiết hơn khi tham gia phỏng vấn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chế độ nghỉ phép