To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Store Manager

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế
Updated: 06/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

- Quản lý chung toàn bộ hoạt động của cửa hàng bao gồm: dịch vụ kinh doanh, vệ sinh, chất lượng sản phẩm, bảo trì, đặt hàng bán…

- Thực hiện kế hoạch bán hàng theo ngày, tháng, giám sát nhân viên thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu.

- Giải quyết tất cả vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại khách hàng phát sinh tại cửa hàng.

- Quản lý chi phí sản phẩm, chi phí lao động, các chi phí phát sinh khác tại cửa hàng.

- Hướng dẫn nhân viên cửa hàng trong công việc hàng ngày

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên cửa hàng.

- Kiểm tra sổ sách của các bộ phận (Bar, Kitchen, Cashier) thực hiện một
cách chính xác.

- Thực hiện công tác kiểm kê hàng tháng tại cửa hàng (tô, muỗng, đũa,
ly…)

- Xếp lịch làm việc và  hỗ trợ bộ phận Nhân Sự trong chấm công, phát phiếu lương cho nhân viên cửa hàng;

- Hỗ trợ bộ phận Nhân Sự tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên mới

- Phân công công việc cho nhân viên và  quản lý thời gian làm việc thong qua bảng chấm giờ ra vào, gửi bảng chấm công về Phòng Nhân sự theo yêu cầu hàng tháng.

- Thông tin đến nhân viên và triển khai thực hiện những quy định của công
ty

- Thực hiện các yêu cầu khác của quản lý

 

Company Overview

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế

https://vticareers.talentnetwork.vn Number of employees: 2400

Tập Đoàn Việt Thái Quốc Tế®   (VTI) cung cấp một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách song song với các cơ hội lớn để có... View more

Store Manager

Công Ty CP Việt Thái Quốc Tế