English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Store Keeper - Checker (Ba Ria-Vung Tau)

Mô tả công việc

  • Control daily activity of inbound and outbound
  • Physical inventory control
  • Monitor shipment and daily co-ordinate with transporter/Inventory team
  • Perform and control safety at working site

Yêu cầu công việc

  • University graduated from Economics/Business Administration/Accounting
  • English: conversant in writing, listening, speaking
  • Computer: Good at Excel, Word
  • Good communication
  • Hard working, willing to work in 3 shifts
  • At least 1 year experience in warehouse checker, store keeper

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép