Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

[SOJO] Nhân viên Kỹ thuật - an ninh - TNH - 2D074

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Vận hành hệ thống kỹ thuật, an ninh theo phân công của giám sát ca trực đảm bảo tính tuân thủ theo quy định và tiêu chuẩn chung của hệ thống
  • Kiểm tra, sửa chữa các thiết bị kỹ thuật, an ninh khi xảy sự cố
  • Kiểm soát rủi ro có thể xảy ra đối với công tác kỹ thuật, an ninh
  • Kiểm soát việc mang tài sản chung, hàng hóa ra/ vào khách sạn
  • Thực hiện báo cáo tình trạng trang thiết bị, công tác an ninh, an toàn của khách sạn trong ca trực với giám sát ca
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Tổng số nhân viên: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... Xem thêm

[SOJO] Nhân viên Kỹ thuật - an ninh - TNH - 2D074

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent