To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[SOJO] Nhân viên Buồng phòng - TNH - 2D069

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Thực hiện việc sắp xếp buồng phòng, vệ sinh các khu vực công cộng theo đúng tiêu chuẩn
  • Quản lý các trang thiết bị vệ sinh luôn sẵn sàng cho công việc
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

[SOJO] Nhân viên Buồng phòng - TNH - 2D069

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent