To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[SOJO] Nhân viên Bếp - TNH - 2D072

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Nấu và trình bày món ăn đúng với yêu cầu
  • Đáp ứng với biến động của số lượng khách hàng đặc biệt là các sự kiện và khách hàng đặc biệt
  • Nhận hàng và các mặt hàng thực phẩm theo hướng dẫn lưu trữ
  • Chịu trách nhiệm cho tiêu chuẩn của các món ăn được chuẩn bị
  • Đảm bảo thiết bị hoạt động trong điều kiện tốt

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

[SOJO] Nhân viên Bếp - TNH - 2D072

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent