Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

[SOJO] Giám sát Buồng phòng - TNH - 2D068

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Incentive bonus, Training & Development

Mô tả công việc

  • Giám sát và kiểm tra toàn bộ chất lượng vệ sinh trong phòng khách  và vệ sinh khu vực chung,
  • Trực tiêp đào tạo và huấn luyện tới từng nhân viên: Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn  lao động  của mỗi  thành viên.
  • Phân công và điểu chỉnh  công việc của nhân viên  trong ca  phù hợp  thông  qua đánh giá trực tiếp  kiểm tra hàng ngày.
  • Phối hợp và thay thế công việc và trách nhiệm của  người điều phối viên mỗi  khi vắng mặt 
  • Phối hợp vơi các thành viên trong nhóm Xây dựng kế hoạch  phát triển bộ phận và phát triển nhưng nhân sự tiềm năng

Giới thiệu về công ty

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Tổng số nhân viên: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... Xem thêm

[SOJO] Giám sát Buồng phòng - TNH - 2D068

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent