To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[SOJO] Giám sát Buồng phòng - TNH - 2D068

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Training & Development

Job requirement

  • Giám sát và kiểm tra toàn bộ chất lượng vệ sinh trong phòng khách  và vệ sinh khu vực chung,
  • Trực tiêp đào tạo và huấn luyện tới từng nhân viên: Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn  lao động  của mỗi  thành viên.
  • Phân công và điểu chỉnh  công việc của nhân viên  trong ca  phù hợp  thông  qua đánh giá trực tiếp  kiểm tra hàng ngày.
  • Phối hợp và thay thế công việc và trách nhiệm của  người điều phối viên mỗi  khi vắng mặt 
  • Phối hợp vơi các thành viên trong nhóm Xây dựng kế hoạch  phát triển bộ phận và phát triển nhưng nhân sự tiềm năng

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

[SOJO] Giám sát Buồng phòng - TNH - 2D068

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent