To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[SOJO] Chuyên viên Công nghệ thông tin - TNH - 2D067

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Hỗ trợ người dùng cuối tại khách sạn về phần cứng, phần mềm công nghệ thông tin
  • Đề xuất và thực hiện kế hoạch bảo hành, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin
  • Phối hợp với các bộ phận liên quan để quản lý về số lượng, chất lượng các thiết bị công nghệ thông tin
  • Phối hợp lắp đặt, xử lý sự cố hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị theo yêu cầu
  • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent

http://jobs.mtalent.com.vn Number of employees: 1500

M-Talent là công ty tư vấn nhân sự có trụ sở chính tại Hà Nội được thành lập năm 2012. Với chiến lược kinh doanh mới, Khối Quản lý Nhân tài của Maritime Bank... View more

[SOJO] Chuyên viên Công nghệ thông tin - TNH - 2D067

Công Ty Cổ Phần Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent