To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Software Engineer

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Phối hợp với các phòng ban khác để xây dựng giải pháp CNTT theo yêu cầu Dự án như: Đào Tạo, Bán Hàng, CRM, ...
 • Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới để tối ưu các hệ thống và quy trình nghiệp vụ đang có.

Job requirement

 • OOP, C#, .NET 4+, .NET Core, ASP.NET MVC 4+, Entity framework, MS SQL
 • Webservice, WCF Service, Web API
 • HTML, CSS, Javascript, Jquery.
 • More Skill
 • Experience with Angular JS/Node JS/React JS
 • Experience with common Design Patterns
 • Experience with Dapper
 • Experience with No-SQL: Redis, Mongo DB…
 • Experience with Full Text Search Engines: ElasticSearch…

More Information

 • Qualification: College
 • Age: 24 - 27
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực

https://tamtriluc.com/ Number of employees: 25-99

TÂM TRÍ LỰC Tài Đức Vẹn Toàn Tầm Nhìn: Trở thành trung tâm đào tạo hàng đàu về năng lực não bộ và tiềm năng con người. Sứ Mệnh: Kiến tạo Cộng... View more

Software Engineer

Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Tâm Trí Lực