English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Service staff

Mô tả công việc

  • Installation and fixing Refrigerator, Ice machine
  • Working on site for installtion Kitchen project
  • Another task under order from Manager or BOD

Yêu cầu công việc

  • Working hard
  • english communication
  • can cut and weld SUS
  • have car license is prefer

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương