English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Senior Whitewood Planner

 • Nơi làm việc: Bình Dương

  Ngành nghề: Đồ gỗ

 • Cấp bậc: Nhân viên

  Hạn chót nộp hồ sơ: 31-05-2019

 • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

 • Generate Assembly plan every week to production based on the production capacity and material ability.

 • Balance the capacity inhouse and Subcon for White wood

 • Closely coordinate with the material planner and warehouse to ensure enough materials for production.

 • Periodically meeting with production and expedite the schedule and resolve issues in a timely manner.

 • Weekly report on the production accuracy % against CP target

 • WIP control components from Rough Mill to Assembly

 • Check Materials status and close WO

 • Responsible in making MRR based on the NCR & ECR release.

 • Other tasks will be assigned by management.

Yêu cầu công việc

·         Reading drawings

·         MRP/ERP knowledge, computer skills

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Xe đưa đón, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép
Việc làm tương tự