English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Senior Training & Development Specialist/Team Leader

Mô tả công việc

  • Build and Deploy a general training plan for staffs based on training needs, job requirements, ability to meet the work of staffs.
  • Build and Deploy training process & training program & training test
  • Responsibility for training soft skill for staffs.
  • Prepare for training sessions
  • Collaborate with other departments in training activities

Yêu cầu công việc

  • At least 2 years of working experience in the related field is required for this position.
  • Good at communication in Vietnamese & English
  • Mature, self-confident, sociable
  • Positive working attitude and able to influence others

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép