To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

SENIOR QHSE (LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH)

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Updated: 17/03/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

Quản lý môi trường lao động, sức khỏe bảo đảm an toàn vệ sinh cho tất cả người lao động làm việc trong các CTTV.

+ Thiết bị và công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

+ Các mối nguy hiểm, nguy hại tại nơi làm việc.

+ Sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.

+ Hoạch định các cuộc kiểm tra đánh giá hàng tháng, hàng quý…đề phát hiện và sửa chữa ngay các sự không phù hợp.

+ Quản lý sức khỏe của người lao động và các yếu tố có hại gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

+ Quản lý các chương trình đào tạo theo luật định.

Xây dựng nội quy, quy trình, hướng dẫn về công tác quản lý ATVSLĐ, sức khỏe.

Thiết lập và theo dõi các mục tiêu ATVSLĐ cho các CTTV và ngành đường.

Hỗ trợ các CTTV tiếp các đoàn thanh, kiểm tra quan trọng

Định hướng, lập kế hoạch xây dựng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế liên quan (ISO 45001) và các hệ thống quản lý khác theo yêu cầu của khách hàng, nhà đầu tư.

Xây dựng và triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng quản lý an toàn vệ sinh lao động bảo đảm đáp ứng yêu cầu của pháp luật và các bên liên quan, bảo đảm ATVSLĐ cho tất cả người lao động làm việc trong toàn công ty.

Xây dựng các Chương trình đánh gía giám sát tại ĐVTV, đánh giá chéo, đánh giá bên ngoài.

Theo dõi, thúc đẩy tính tuân thủ của các ĐVTV các kế hoạch đã thống nhất tại các ĐVTV

Giám sát, đánh giá thực tế tại các ĐVTV trong công tác ATVSLĐ.

Hoạch định các Chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý của công tác ATVSLĐ.

Lập kế hoạch và triển khai chuẩn hóa các hoạt động trong công tác quản lý ATVSLĐ tại các ĐVTV.

Thực hiện các báo cáo cáo tuần, tháng, quý, sơ kết, tổng kết, đột xuất theo yêu cầu của công ty.

Tổ chức các hoạt động diễn tập, ứng phó tình huống khẩn cấp, các hoạt động phong trào thi đua giữa các ĐVTV.

Các công việc khác do cấp trên giao phó

Job requirement

Tốt nghiệp khối kỹ thuật chuyên ngành An toàn vệ sinh lao động hoặc tương đương.

Kiến thức về các hệ thống quản lý (ISO 45000…), an toàn vệ sinh thực phẩm, 5S.

Có kiến thức về luật an toàn vệ sinh lao động, luật bảo hiểm, luật sức khỏe người lao động, luật PCCC.

Anh văn giao tiếp/chuyên ngành

Sử dụng thành thạo MS office, auto cad cơ bản.

More Information

  • Age: 25 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/ Number of employees: 1000-5000

Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và là... View more

SENIOR QHSE (LÀM VIỆC TẠI TÂY NINH)

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa