English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Senior Mobile developer - làm tại nhà - 1500-2000 USD (U16)

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Ngành nghề: CNTT - Phần mềm

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 08-11-2018

  • Mức lương: 30.000.000 - 40.000.000 VND

Mô tả công việc

- Ký hợp đồng chính thức với bên Nhật, nơi làm việc thì tự do, bất kỳ ở đâu miễn là có wifi

Công ty có trụ sở tại Nhật, chuyên phát triển và nghiên cứu các sản phẩm IoT (Internet of Things)

Tại VN, có văn phòng tại Hà Nội và Nha Trang (mảng dịch vụ khác)

■Environment & Role

Main mission:developer web and mobile for Japanese market

Back ground of hiring:Expand business

Team size: 5

Your manager:Japanese manager and Vietnamese manager

■Job description

You will join mobile healthcare application project relating to IOT product in Japan

Your tasks will be responsible for develop new function of system and make sure work in processing release, deployment and management of customer-facing products from development through production.

The requirements for this position are as follows:

- Provide direct and indirect support for resolution of project;

- Develop and Deploy new product releases and upgrades;

- Report issue and task process to PM

Yêu cầu công việc

■Requirement

- At least 03 years in moblie  app development iOS or android

- Proficient with Swift, Objective-C , Java

- Familiar with UI elements & auto layout, basic animation techniques

- Familiarity with RESTful APIs connect mobile applications to back-end services.

- Ensure the performance, quality, and responsiveness of applications.

- Good at using Git and X-Code and Android Studio

- Experience in ecommerce site is a plus

- English in reading and writing documents

■Working time:

8:00 – 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu

■Salary

1500-2500 USD gross

■Benefit

・You can choose working place you want

・You can join hot trend new technology product(IOT & healthcare)

■Interview step

1st:Vietnamese development manager(Skype)

2nd:Japanese CEO(Skype)

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương