To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Senior C&B

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Updated: 26/03/2020

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Human Resources

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Experience:

Benefits

 • Bảo hiểm theo quy định
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Chế độ nghỉ phép

Job requirement

- Trực tiếp tham gia lập kế hoạch, triển khai, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo công tác ĐBNS và lập KHNS tại các BU theo chủ trương của TTC và ban lãnh đạo, quản lý trực tiếp.

- Lên kế hoạch, triển khai, thu thập, tổng hợp, phân tích, báo cáo công tác nhân sự ngành đường.

- Lên kế hoạch, triển khai, tổng hợp, báo cáo công tác đánh giá KPI, TĐKT ngành đường theo chủ trương, quy định của TTC.

- Chủ trì, lên kế hoạch, triển khai, tổng hợp, chương trình chuẩn hóa phân tích công việc cho ngành theo chủ trương triển khai của TTC.

- Lên kế hoạch, triển khai, tổ chức thực hiện xây dựng từ điển năng lực và đội ngũ kế thừa cho ngành đường theo triển khai và chủ trương của TTC.

- Đầu mối quản lý, triển khai nhân sự TCT và CTTV sử dụng Phần mềm nhân sự của TTC.

- Hỗ trợ công tác tuyển dụng

Tham gia xây dựng quy chế, review các văn bản cũng như báo cáo cung cấp số liệu, liên quan mảng phụ trách và thực hiện, hỗ trợ các công việc khác phù hợp với chuyên môn khi quản lý yêu cầu.

Job requirement

Đại học Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị kinh doanh và các ngành khác có liên quan

Khả năng thực hiện đánh giá số liệu, áp dụng các phương pháp báo cáo hiệu quả và hạn chế các rủi ro trong quá trình triển khai các báo cáo và dự án

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 25 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/ Number of employees: 1000-5000

Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và là... View more

Senior C&B

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa