English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Secretary

Mô tả công việc

- Translate documents between English, Japanese and Vietnamese- Interpreting and translating English and Vietnameseas well as recording minute for meetings- Other related clerical tasks upon managers’ requests

Yêu cầu công việc

- Fluent in English, able to communicate by Japanese is plus (N2-N3)- Have interpersonal abilities and react proactive- Be able to work under pressure and good co-operation- Be willing to go business trip as job requirement- Dynamic, hard-working, honest, self-confident

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương