English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Secretary to GD -Thư Ký TGĐ (Ưu Tiên Ứng Viên Tại Nhơn Trạch)

Mô tả công việc

- Responsible on secretary and administration duties, coordination on local sales with productions and monthly miscellaneous reports

- Assist the GD on matters pertaining to government requirement regulations, translation and interpreting of Vietnamese – English, organize events and take minutes of meetings

- Any other duties as when required

** Work place: Premier Elastic Webbing and Accessories (Vietnam) Co., Ltd - No 8, Nhon Trach I Industrial Zone I, Nhon Trach, Dong Nai / Địa điểm làm việc: Đường số 8, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Yêu cầu công việc

- Female with relevant Bachelor degree

- Have at least 2 years experience as secretary or have worked with foreigners before

- Have experience in dealing with relevant government departments

- Good interpersonal skill, problem solving capabilities and able to work with minimum supervision

- Proficient in spoken and written English

- Preferably staying in Dong Nail province

- Preferably for the candidates located in Nhon Trach, Dong Nai Province. Having the transportation from Bien Hoa to Nhon Trach / Ưu tiên cho các ứng viên cư trú tại các Khu vực Nhơn Trạch. Có xe đưa rước từ Biên Hoà đi Nhơn Trạch