English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Scheduling Officer

Mô tả công việc

  • Working with Academic Department to acquire requirements for classes of different levels and programs.
  • Arranging schedule for classes of schools with teachers'pool according to the company's requirements.
  • Doing other tasks assigned by the manager.

Yêu cầu công việc

  • Experienced (at least 2 years) in teaching English and working with foreigners.
  • Bachelor degree  in English (or higher), preferred in pedagogy.
  • Good communication skills.
  • Patient, enthusiastic, able to work independently and in team.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, - Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. - Được hưởng các chế độ phúc lợi như: sinh nhật, ốm đau, thai sản, ma chay...