To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[SCG-Star]- Nhân viên Kinh Doanh_HCM+Long AN

Công ty TNHH SCG Việt Nam
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Thực hiện kế hoạch bán hàng và thực hiện, phối hợp chặt chẽ với khách hàng để triển khai và đạt được kế hoạch bán hàng lẫn nhau, điều chỉnh nếu cần thiết

2. Kế hoạch thăm khách hàng hàng tháng, phản hồi thông tin thị trường, báo cáo với ASM

3. Chịu trách nhiệm cho tất cả những điều liên quan đến khách hàng trong khu vực quản lý

4. Thực hiện đúng thời gian và báo cáo chính xác định kỳ và đột xuất bất cứ khi nào được yêu cầu

5. Hướng dẫn và cung cấp cho khách hàng các thông tin hoặc chính sách từ công ty và nhận phản hồi từ khách hàng, thị trường

6. Có giải pháp hiệu quả để hỗ trợ khách hàng hoặc trực tiếp giải quyết các tình huống phát sinh để đảm bảo phản hồi tốt từ khách hàng, không mất hàng hóa / tiền

Sẽ làm việc cho khu vực: Cao lãnh, TX Cao lãnh, Tháp Mười, Sa Déc, Lai Vung, Lắp Vò, Châu Thành - Đồng Tháp

Job requirement

1. Am hiểu cơ bản về Pháp Luật Việt Nam, luật kinh doanh, luật cạnh tranh liên quan đến vị trí công việc này

2. Am hiểu địa hình, đường sá, văn hóa dân cư trong phạm vi công việc

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

SCG Việt Nam

www.scg.com Number of employees: 5.000-9.999

TỔNG QUAN VỀ SCG Là một tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, hơn một thế kỷ qua, SCG luôn tuân thủ theo nguyên tắc phát triển bền vững trong khuôn khổ... View more

[SCG-Star]- Nhân viên Kinh Doanh_HCM+Long AN

Công ty TNHH SCG Việt Nam