English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

SBV Reporting Accountant

Mô tả công việc

Responsible for daily payment to suppliers, manage AR.

  • Make daily, weekly, monthly statistic reports to State Banks of Vietnam (Circular 35)
  • Daily trial balance to SBV.
  • Report to CIC.
  • Ad hoc task from Manager.
  • Other tasks as assigned by Chief accountant.

Yêu cầu công việc

- Bachelor degree major in Accounting / Financing

- Minimum 2 years experience relavant  experience in SBV Reporting at financial

companies or banks.

- Good English proficiency.

-  Good at computer skills (Word, Excel...)

- Administrative writing skills, reporting skills.

Benefits

- Attractive Salary

- 13 Salary Fixed and Performance bonus

- Yearly Medical Check up.

- 15 days of annual leave.

- Company trip

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép