English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

SBV Reporting Accountant

Mô tả công việc

  • Good understanding on regulations of State Bank of Vietnam (“SBV”) about the prudential ratios, debts classification and provisioning, statistics reports
  • Make daily, weekly, monthly statistics reports to SBV (Circular 35)
  • Daily liquidity observe
  • Daily trial balance to SBV
  • Make monthly prudential ratios report: CAR, short term fund used for medium-long term lending
  • Periodically report to CIC
  • Other tasks as assigned by Chief accountant.

Yêu cầu công việc

- Bachelor degree major in Accounting / Financing.

- 4-year-experience as accountant at finance companies/ banks

- 2 year experience in SBV reporting.

- English : Good, be able to communicate in English.

- Proficiency in Microsoft Office software.

- Strong oral English communications skills.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép