English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Supervisor - GT (Châu Đốc - An Giang)

Mô tả công việc

Vị trí này chịu trách nhiệm quan trọng trong việc thực thi các chiến lược kinh doanh của công ty: Hướng dẫn và đào tạo nhân viên bán hàng gây dựng và duy trì hình ảnh trưng bày 100% ở các cửa hàng trong khu vực phụ trách kênh thị trường.

Đạt được tất cả các mục tiêu kinh doanh: thiết lập nhà phân phối, hệ thống khách hàng, tuyển dụng/đào tạo NVBH, ghé thăm cửa hiệu, báo cáo thông tin thị trường trong khu vực đang đảm nhiệm.

Thực tế hướng dẫn NVBH tạo dựng và duy trì ưu thế doanh số trưng bày 100% cửa hàng trong khu vực

Tuyển dụng/quản lý/ thúc đẩy nhân viên, đưa ra các hướng dẫn và chiến lược rõ ràng và thích hợp bao gồm yêu cầu trưng bày, cam kết doanh số, lộ trình thực hiện....

Lựa chọn và quản lý nhà phân phối

Duy trì đi thị trường với NVBH để mở rộng mối quan hệ với khách hàng, hỗ trợ NVBH

Lập kế hoạch thực thi, tuyến bán hàng nhằm tăng hệ thống phân phối

Báo cáo trực tiếp cho ASM tình hình thị trường/ đối thủ cạnh tranh

Giám sát để đảm bảo chế độ của công ty đối với NVBH và NPP

Hoàn thành báo cáo hàng ngày và hàng tháng

Yêu cầu công việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng nhanh

- Trẻ, năng động, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cẩn thận, chú trọng vào kết quả, tinh thần đồng đội

Sức khỏe tốt và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Kỹ năng quản lí team và khã năng lãnh đạo

Giao tiếp tốt trong mọi tình huống

Khả năng học hỏi và nắm vững đặc tính thông tin sản phẩm và phổ biến những đặc tính và lợi ích cho khách hàng. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, tốt